SOM UNA ESCOLA EN VALENCIÀ 

A més, un dels nostres objectius és el plurilingüisme òptim de l’alumnat, que es basa en les recomanacions de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries adoptada a Estrasburg el 5 de novembre de 1992, signat i ratificat per l’Estat Espanyol i en vigor des del 2001.

Els dos aularis estan ubicats en pobles majoritàriament valencianoparlants, i com que l’escola som un motor cultural, social i lingüístic, fomentem l’ús del valencià com a llengua vehicular, de gestió i de comunicació entre la comunitat educativa.

Som una escola que viu en valencià i pel valencià!