Preguntes més freqüents (FAQs)

Necessites ajuda? Ací tens les preguntes més freqüents que et poden permetre resoldre la majoria de dubtes al voltant de la tornada a l’aula en #aulasegura!

Abans de començar el millor es que li pegues un ullada al nostre PLA de Contingència i Continuitat

PLA DE CONTINGENCIA NOVA NORMALITAT CURS 20-21 SOMMESQUEUNCRA

És obligatòria per al professorat, per al personal del centre i per a l’alumnat a partir de 6 anys als espais comuns i a les aules.
No és OBLIGATÒRIA per a xiquets i xiquetes menors de 6 anys; persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria; persones que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització; per causa de força major o situació de necessitat.

El centre disposa de mascaretes per a utilitzar en el cas que algun docent, alumne o membre del personal del centre se haja oblidat dur-la de casa o se li haja trencat. L’alumnat haurà de dur sempre dues mascaretes per poder canviar-les a meitat jornada. És molt important dur una funda, bossa de tela, plàstic o de paper (transpirable) per a guardar la mascareta bruta, en cas que siga reutilitzable.

Mascaretes quirúrgiques o higièniques. És important tindre en compte el nombre d’hores que suporta cada mascareta i si és rentable i quants rentats. Al centre educatiu es fan recordatoris diaris de quin és el seu ús adequat: ha de cobrir des del nas fins a la barbeta.

Les de tela han de complir les normes UNE0065 0064, HO POSEN AHÍ. Per si ho voleu compartir , la font és el MINISTERI de sanitat és de la pàgina: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf

Tots els grups del nostre centre estan organitzats en Grups de Convivència Estable (GCE)

Els grups de Convivència Estable (GCE) són grups on l’alumnat i professorat no han de mantindre la distància de seguretat. Poden socialitzar-se amb normalitat i compartir tot el material. L’alumnat dins del mateix grup pot socialitzar-se sense mantindre distància de seguretat ni amb companys ni amb tutors/es.

  • El mestre/a que NO pertany al GCE haurà de mantindre la distància de seguretat d’1.5m amb tot l’alumnat i professorat tutor/a.
  • Poden compartir material dins del mateix grup.
  • Permet millorar la traçabilitat d’un cas dins del grup.
  • En cas de confinament per un cas positiu per PCR es fica en quarantena a tota la classe.

S’ha de verificar diàriament l’estat de salut de l’alumne/a, docent i personal del centre comprovant que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C ni altres simptomatologies que puguen estar associades a la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). En cas de presentar algun d’aquests símptomes, no s’ha d’anar al centre educatiu i cal contactar amb el centre de salut de referència.

Totes els representants legals de l’alumnat hauran de signar i omplir el MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE establert al PCC abans de la seua incorporació a l’escola.

DESCARREGAR MODEL

Les instruccions des de Conselleria al respecte dels horaris de cada centre són clares. Enguany la renovació del pla horari (Jornada continuada, partida, vesprades formatives…) és automàtica. No es pot fer cap modificació ens els horaris. Si en algun moment la Conselleria d’Educació considera una altra opció es podria ficar en coneixement de tota la Comunitat Educativa i procedir  a la seua valoració.

Tots els grups del nostre centre estan organitzats en Grups de Convivència Estable (GCE)

L’alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerable a la COVID-19 (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial) acudiran al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i així ho permeta, mantenint mesures de protecció rigoroses, excepte indicació mèdica de no assistir-hi.

Sí, la mesura higiènica fonamental és la llavada de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó. Si no és possible la llavada amb sabó, es pot utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic.

La persona que haja detectat el cas ho ha de comunicar a la direcció del centre educatiu. La direcció del centre educatiu ho comunicarà a Salut Pública. Si la persona afectada és un alumne, serà conduït a l’espai COVID-19 del centre i estarà acompanyat en tot moment per la persona que haja detectat el cas fins que un familiar el vaja a buscar. La recollida de l’alumne per part de la família es farà al més prompte possible a l’entrada del centre educatiu, procurant que el transport es faça en vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.

En els grups de convivència estable es recomanarà la quarantena de tot el grup durant 14 dies després de l’últim contacte amb el cas i es vigilarà l’aparició de nous casos. Es produirà la interrupció de l’activitat educativa presencial per a aquest grup i es procedirà a la formació a distància. Es realitzarà una prova PCR a tots els membres del grup de convivència estable per ser contacte estret d’un cas diagnosticat.

No, seran les autoritats sanitàries les que determinen les persones i/o els grups que cal aïllar en funció d’on s’han produït els casos positius i el context concret.

S’avaluaran els contactes estrets del cas positiu i les autoritats sanitàries determinaran què fer en el cas concret.

Els familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a l’espera de resultats) hauran de quedar-se a casa fins a conéixer el resultat. Si el resultat és negatiu, els germans poden reincorporar-se al centre educatiu. En cas de confirmació de la infecció (PCR positiva), els germans faran quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, se’ls realitzarà una prova PCR.

La classe passarà a la modalitat d’educació a distància amb el mateix horari fins que les autoritats sanitàries determinen el retorn a l’activitat educativa presencial.

Conselleria d’Educació junt amb les autoritat Sanitàries i el centre de salut referència decidiran com actuar en aquestos casos. Conselleria d’Educació també ha dit que formarà als responsables de la Comissió COVID19 de cada centre per a identificar molt bé quins són els símptomes. 

L’entrada i l’eixida sempre es farà de forma escalonada per tal d’evitar aglomeracions i interferències entre els diferents membres dels grups de convivència. Per eixe motiu preguem màxima puntualitat a les entrades i eixides. Cal recordar que les famílies no podran accedir al recinte escolar i que l’alumnat haurà d’entrar de forma autònoma. Recordem que els carrers estaran tallats des de les 08:40 i que no es podrà entrar ni eixir amb els cotxes fins que no es retiren les valles protectores.

L’entrada i l’eixida sempre es farà de forma escalonada per tal d’evitar aglomeracions i interferències entre els diferents membres dels grups de convivència. Per eixe motiu preguem màxima puntualitat a les entrades i eixides. Cal recordar que les famílies no podran accedir al recinte escolar i que l’alumnat haurà d’entrar de forma autònoma. Recordem que els carrers estaran tallats des de les 08:40 i que no es podrà entrar ni eixir amb els cotxes fins que no es retiren les valles protectores.

Aquest s’haurà d’esperar mantenint la distància de seguretat amb tota la gent que puga haver al carrer fins que tots els grups hagen acabat d’entrar al centre. Entrarà per la porta principal quan ja no hi haja possibilitat d’interferències amb altres grups o bé quan un mestre/a li acompanye i li diga que pot entrar.

Es realitzarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia i es reforçarà aquesta neteja en funció de la seua intensitat d’ús, posant especial èmfasi en superfícies, poms de porta, taules d’ús comú, telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’ús compartit.

Enguany tenim la sort que ens han concedir una monitora extra, així aconseguim que puguen dinar els grups de convivència estable a les aules o bé al menjador mantenint la distància de seguretat. Una vegada dinen tindran un espai al pati on la monitora garantirà que no hi ha interferències i contactes amb altres grups de convivència estable.

Enguany tenim la sort que ens han concedir una monitora extra, així aconseguim que puguen dinar els grups de convivència estable a les aules o bé al menjador mantenint la distància de seguretat. Una vegada dinen tindran un espai al pati on la monitora garantirà que no hi ha interferències i contactes amb altres grups de convivència estable.

La desinfecció del menjador es realitzarà abans i després de cada torn.

Abans i després de dinar l’alumnat es llava les mans amb aigua i sabó. No es comparteixen ni els aliments, ni les begudes, ni els utensilis. Es manté la distància de seguretat d’1,5 metres entre alumnes.

La desinfecció dels banys es realitzarà sempre a l’hora del pati i a l’hora del menjador. Ara al mes de Setembre es desinfectaran dos vegades al dia i d’Octubre a Maig es desinfectaran tres vegades al dia (pati, menjador i al finalitzar la jornada escolar)

La higiene de mans és importantíssima, per eixe motiu l’alumnat utilitzarà gel hidroalcohòlic a les entrades i eixides de classe. Cada vegada que vagen al bany també aprofitaran per a rentar-se les mans amb aigua i sabó.

Sí, es realitzarà la neteja i desinfecció dels patis almenys una vegada al dia de la mateixa forma que es desinfecten els carrers del poble. Es reforçarà aquesta neteja en funció de la seua intensitat d’ús.

Es realitzarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia i es reforçarà aquesta neteja en funció de la seua intensitat d’ús, posant especial èmfasi en superfícies, poms de porta, taules d’ús comú, telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’ús compartit.