SOM UNA ESCOLA COMPRENSIVA I  ARRELADA AL TERRITORI

Es contribueix a la socialització, deixant a l’alumnat viure i aprenent de la seua pròpia experiència, on les emocions de cadascú són respectades, valorades i escoltades. L’escola considera molt rellevant ajudar a l’alumnat en l’adquisició d’habilitats com: l’autoconeixement, l’autoregulació, la motivació, l’autoconfiança i l’autoestima perquè aprenga a viure amb benestar amb si mateix i amb els altres companys i companyes. En l’ideari de l’escola, el benestar de l’alumnat és un pilar fonamental.

Amb una raó pedagògica de gran importància, l’aprenentatge significatiu no pot produir-se si l’escola no constitueix un lloc segur on l’alumnat se senta protegit i acompanyat. I és des d’aquest espai que ofereix acompanyament afectiu i emocional, des del qual ens relacionem amb el nostre entorn. Sense emoció no hi ha aprenentatge.

Un dels objectius del CRA és ser una escola integrada i oberta al territori que es preocupa per a millorar el seu entorn així com aprendre d’ell. Mostra d’això és l’acció conjunta amb les famílies del centre i el voluntariat. L’acció del CRA també està connectada amb els ajuntaments, associacions diverses del poble, entitats esportives, residències de majors del nostre entorn…

En la formació, sempre es va de la mà de la Universitat Jaume I de Castelló, havent ampliat la xarxa triangulant l’acció formativa amb el CEFIRE Específic d’Educació Inclusiva de València i amb altres ponents externs segons les necessitats. Aquesta relació entre l’escola i el nostre entorn és bidireccional.