SOM UNA ESCOLA RESPECTUOSA

Som una escola que busca sempre respectar els ritmes, els temps i els processos de vida de cada xiquet i xiqueta.  Només cal mirar-los atentament per a adonar-se que els xiquets i les xiquetes necessiten confiança i seguretat per part de l’adult per tal de poder desplegar tot el seu potencial. Nosaltres som qui hem de respectar-los i oferir-los un espai relaxat i favorable per tal d’assolir els nivells d’autonomia i de seguretat que els puguen permetre ser responsables dels seus propis actes. El nostre respecte per tots i cadascun dels nostres xiquets i xiquetes a l’escola els ajuda a ser lliures i créixer en harmonia però també entenent i respectant els límits. Aquest respecte per cada xiquet i xiqueta els ajuda a fer-se responsables amb tot el que passa a l’escola.

Els xiquets i les xiquetes necessiten que els adults els tinguem presents i els valorem com es mereixen. Per aquest motiu, els vincles que s’estableixen entre iguals o amb els adults són molt importants i hem d’afavorir que aquests tinguen el seu temps.

Respectar als infants és molt més que simplement tractar-los bé, implica valorar-los pels seus progressos, sense comparar-los, implica escoltar-los i respectar els seus temps, implica dedicar-los temps i sobretot implica saber estar amb ells i elles quan més ho necessiten.