DIRECCIÓ

Adrià Benet i Prats

adria@sommesqueuncra.org

CAPORALIA D’ESTUDIS

Eduardo Cayuela i Torres

educayuela@sommesqueuncra.org

SECRETARIA

Miguel Àngel Gimeno i Bonet

miguelangel@sommesqueuncra.org