REUNIÓ PRIMER CAFENET

A l’escola de pares de hui hem estat fent una dinàmica de grups, compartint les nostres inquietuds, les necessitats i oferint-se al grup en les coses que podem ajudar.

Han eixit moltes propostes interessants de les inquietuds de les famílies de la seua tasca educadora en casa. També de coneixement de diferents protocols en el centre, sobretot en la resolució de conflictes, i assajament.

Les emocions han estat molt presents a la reunió. Tant l’educació emocional dels nostres fills i filles com el nostre propi autocontrol emocional en el dia a dia.

També han eixit propostes més diferents com aprenentatge de primers auxilis o coneixement i contacte amb un orfenat de Moçambic, o també la col·laboració amb associacions comarcals de malalts d’Alzheimer, inclús contactes amb associacions amb persones de disfunció funcional.

Va ser una vesprada de xarrera relaxada al voltant d’un café i unes pastetes que ens val de punt de partida a la nostra escola de pares.