EIXOS FONAMENTALS DEL TREBALL
A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

L’alumnat d’infantil té unes característiques i necessitats pròpies per la seua edat, ens preocupem per adequar-nos al moment maduratiu en el que es troben, i és per això que respectem els diferents ritmes que puguen expressar.

La gestió de les emocions és fonamental per una bona i adequada convivència en la societat, per esta raó la nostra tasca va enfocada a treballar les emocions d’una manera globalitzada des de tots els àmbits.

Les emocions formen part de la nostra vida, i per poder gestionar-les, cal experimentar-les totes, tant les positives com les –a priori- negatives. Per això possibilitem a l’alumnat l’expressió i representació d’allò que senten per diferents vies, per tal de poder acompanyar-los en l’aprenentatge primerenc de la seua auto-gestió.

Quan programem les nostres activitats per als infants, ho fem basant-nos en el joc, en el moviment, en la lliure experimentació i la creació dels infants, i donem la mateixa importància al treball amb moments d’activitats dirigides, com no dirigides.

I no podem oblidar mai, que som una Escola Pública que ha de seguir les directrius del currículum marcat per Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana.

L’afavoriment de l’autonomia per tal de formar persones independents és un dels objectius essencials d’aquesta etapa, què repercutirà indiscutiblement en el bon desenvolupament dels infants. Des d’infantil ens dediquem de forma molt concreta a desenvolupar-la, a partir dels hàbits i les rutines diàries. D’altra banda, ens preocupem molt per transmetre la confiança que tenim els adults en la seua capacitat per a realitzar qualsevol tasca que els encomanem, ja que això, de forma molt subtil, marca de vegades la diferència per a que l’infant se senta capaç d’iniciar o superar qualsevol repte que puga presentar-se en la vida quotidiana.

Considerem de gran importància les relacions entre les persones i amb aquest pensament, treballem per a entendre que totes i tots som igual d’importants i que formem part d’un grup en el que hem de conviure i ens hem de respectar. És per això que, quan hi ha un conflicte, l’abordem com una oportunitat d’aprenentatge.

L’equip docent seguim el següent protocol d’actuació amb la intenció final de generar una resolució dels conflictes constructiva i autònoma:

  1. Escoltem les versions de les persones implicades.
  2. Els ajudem a trobar paraules per expressar com s’han sentit totes les parts.
  3. Oferim la possibilitat de comunicar alguna cosa a l’altra persona. (“No m’ha agradat que …”)
  4. Preguntem si hi ha necessitat de demanar a l’altre alguna cosa (abraços, paraules, espai, temps…) per resoldre el conflicte i restablir així l’equilibri.

És molt gratificant veure com els infants més grans comencen a utilitzar estos recursos en les seues discussions i com redueixen la demanda de la nostra ajuda, que és la nostra intenció final.

La creativitat i la imaginació són dos qualitats fonamentals que han de tenir presència a l’entorn escolar, i encara més en infantil, que és una etapa privilegiada per a desenvolupar este potencial, perquè encara es troba poc influenciat pels patrons socials establerts.  Amb això, estarem ajudant a desenvolupar la lògica, les matemàtiques, el llenguatge, etc. Per això moltes de les nostres activitats giren al voltant d’aquests capacitats, per tal de reforçar-les i estimular-les en el nostre alumnat.

DEL LLENGUATGE ORAL CAP A LA LECTURA I L’ESCRIPTURA

A les aules d’infantil fem un acurat tractament del llenguatge oral, ja que fa progressar les capacitats mentals superiors, ens ajuda a desenvolupar una estructura lingüística mental i a previndre les dificultats del llenguatge. Serveix per a adquirir coneixement fonològic, vocabulari i accedir ràpidament a les paraules, i a més ve reglat pel currículum d’infantil vigent a la nostra Comunitat.

Com que el llenguatge escrit és una representació del llenguatge oral, en esta etapa ens ocupem plenament de l’oral, com a pas previ imprescindible, per tal d’assegurar-nos l’adquisició de les capacitats necessàries per a quan haja d’esdevindre el llenguatge escrit, i així previndre possibles dificultats.

Establim normes i límits, els quals són essencials per a contribuir a un bon funcionament, per la seguretat dels individus que integren el grup, per poder tenir una bona organització i una convivència el més positiva possible.

L’equip de mestres estem en continua formació i investigació en el camp de la pedagogia, fet que ens permet aprofundir i estar al dia en el coneixement de les característiques dels infants en esta etapa. Per esta raó, tot i beure de diferents metodologies i estratègies, i tenir molt clars els nostres principis ideològics, no ens podem definir per cap metodologia coneguda en concret.

Les mestres d’infantil i el professorat especialista que intervé en la nostra etapa, som un equip molt cohesionat, amb una trajectòria professional i un bagatge de formació que ens ha permés organitzar un projecte propi, construït a partir del treball conjunt de les persones que l’integrem.