“Som més que un CRA” és el nom del projecte que estem duent a terme a la nostra escola i que ens identifica per tot allò que volem aconseguir. Volem realment ser més que un Centre rural agrupat. Aquest projecte té com a finalitat realitzar una acció conjunta i consensuada de tota la comunitat educativa en busca d’una millora del procés educatiu, tant a nivell acadèmic, com a nivell personal, social i institucional.

El projecte educatiu del centre (PEC) es sustenta en 10 pilars fonamentals:

1. SOM UNA ESCOLA DEMOCRÀTICA

2. SOM UNA ESCOLA INCLUSIVA 

3. SOM UNA ESCOLA DIALÒGICA 

4. SOM UNA ESCOLA PARTICIPATIVA 

5. SOM UNA ESCOLA EN VALENCIÀ 

6. SOM UNA ESCOLA INVESTIGADORA, INNOVADORA I CRÍTICA 

7. SOM UNA ESCOLA COMPRENSIVA I  ARRELADA AL TERRITORI

8. SOM UNA ESCOLA RESPECTUOSA

9. SOM UNA ESCOLA PREOCUPADA PER LA INFÀNCIA 

10. SOM UNA ESCOLA ACTIVA