SOM UNA ESCOLA ACTIVA

La nostra escola es preocupa no tan sols per ser reflexiva sino que tracta de passar a l’acció formant persones proactives i conscienciades amb el medi ambient, la seua societat i la seua participació activa com a motor de transformació social. Per eixe motiu, el vincle amb el territori és de vital importància igual que l’aprenentatge servei  com a dinàmica de treball més enllà dels propis interessos personals de cadascú.