Dins d’aquest projecte s’inclouen “els tallers dels dijous”. Els dijous per la vesprada, tot l’alumnat del centre realitza activitats internivell (barrejant els grups), on es treballen continguts curriculars d’una manera més pràctica i dinàmica. En aquests tallers la participació és oberta, es pot vindre a l’escola a participar en qualsevol dels tallers, així com proposar-ne per portar-los endavant.